PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING
VOOR SCHIETSPORTVERENIGINGEN

Dit is de privacyverklaring van de Schietsportvereniging Genemuiden, gevestigd in Genemuiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059126 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.
1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
     1.1  De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
           a.  zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
           b.  een aankoop doet bij de Vereniging;
           c.  zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
           d.  een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met     de Vereniging op te nemen.

     1.2  De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
            a.  naam;
            b.  voornaam;
            c.  adres;
            d.  e-mailadres;
            e.  telefoonnummer;
            f.  leeftijd;
            g.  geslacht;
            h.  functie;
            i.  bankrekeningnummer.

     1.3  De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
            a.  verzoeken van u in behandeling te nemen;
            b.  u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
            c.  de dienstverlening aan u te verbeteren;
            d.  de website van de Vereniging te optimaliseren;
            e.  contact met u op te nemen of te onderhouden;
            f.  een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

2.  INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
     2.1  U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer 038-03855485 of per e-mail aan                                             info@schietvereniging-genemuiden.nl  voor:
            a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
            b.  vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
            c.  inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
            d.  het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
     3.1  De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer                             bewaren dan noodzakelijk.

     3.2  De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN
     4.1  De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de                         Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
     5.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig
te blijven raadplegen.